C/ Lleida 31 17220 Sant Feliu de Guixols Telf.: 972 82 11 22 e.mail.: info@ecotermclima.com
C/ Lleida 31 17220 Sant Feliu de Guixols Telf.:     972 82 11 22 e.mail.: info@ecotermclima.com

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.
 
Denominació social:
Ecoterm Clima SL
Número d'identificació fiscal: B17804923

Domicili social:
Carrer lleida 31 
17220 Sant Feliu de Guíxols
Correu electrònic:
info@ecotermclima.com
telèfon:
972821122
Fax: 972323428

 
Dades d'inscripció en el registre mercantil:
Ecoterm Clima SL, societat limitada constituïda en Girona, l'any 2004, per Escriptura Pública nombre 1036, davant el notari Ignacio Gomá Lanzón, de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya. 
Inscrita en el Registre Mercantil de Girona en el tom 2138, foli 136, i fulla GI-35.812.
 
Dades relatives a l'autorització administrativa prèvia per a l'exercici de l'activitat: Instal.lacions de fontaneria i climatització 
Codis de conducta als que l'empresa està adherida: 4322 

 
Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa Ecoterm Clima SL amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
 
El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Ecoterm Clima SL i l'usuari.
 
L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.
 
El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà a l'usuari en cada cas concret.

lsevol dels serveis oferts per Ecoterm Clima implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. Ecoterm Clima no controla el contingut de les webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs

Política de privacitat

Ecoterm Clima es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per Ecoterm Clima implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. Ecoterm Clima no controla el contingut de les webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs

Responsable del tractament de dades

ECOTERM CLIMA S.L.

Finalitat del tractament

Oferir i prestar els nostres serveis d'instal·lació i manteniment de sistemes de climatització.

Legitimació del tractament

El tractament és necessari per poder prestar els nostres serveis als interessats i és per això pel que sol·licitem el seu consentiment.

Procedència de les dades

Les dades les proporcionen els nostres clients i sol·licitants d’informació/serveis.

Encarregat de tractament

Els tercers que ens presten serveis es troben a la UE.

Drets

Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament, a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional.

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada a continuació a la "Qüestions sobre privacitat".

 

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, (RGPD) li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les sades ?

Identitat: ECOTERM CLIMA S.L.

NIF.: B17804923

Adreça : c/ Lleida  31 baixos , 17220 Sant Feliu de Guixols 

Telf.: 972 82 11 22 

Email.: info@ecoteermclima.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals ?

A Ecoterm Clima tractem la informació que ens facilita per tal de prestar els nostres serveis d'instal·lació i manteniment de sistemes de climatització als interessats i és per això que sol·licitem el seu consentiment

 

Per quan de temps conservarem les seves dades ? 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre li continuen prestant  els nostres serveis, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals. 

 

Quina és la legitimació per el tractament de les seves dades ?

 La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades ?

Ecoterm Clima realitzarà comunicacions de dadessempre que ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competens

 

Quin són els seus drets quan ens facilita les seves dades ?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Ecoteerm Clima  estem tractant o no les seves dades personals 

* Les personas interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, aixií com a sol.licitar la rectificaació de les dades inexactes o , si escau, sol.licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats a les que es van recollir 

* En determinades circumstàncies els interessats podràn sol.licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

* També, en determinades circumstàncies oi per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas Ecoterm Clima deixarà de tractar les dades, ecepte per motius legítims imperiosos o per l'exercici o la defensa de possibles reclamacions 

* Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

Com hem obtingut les seves dades ?

Les dades personals que tractem a Ecoterm Clima procedeixen del propi interessat. L'interessat garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asteerisc seràn obligatòries per poder donar-li el servei sol.licitat.

 

Propietat intel·lectual i industrial

 

La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment sense l'autorització expressa de Ecoterm Clima .

 

Condicions d’ús

 

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

 

Horari d' apertura

8:00 a 13:30  i 15:00 a 18:00 L-V

Ecoterm en les xarxes socials